Arbeidsrecht

Voor werknemers

In het arbeidsrecht komen een groot aantal zaken aan de orde die kunnen spelen tussen een werkgever en een werknemer:

 • ontslag op staande voet
 • vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst
 • ontslagvergunning via UWV
 • ontbinding arbeidsovereenkomst bij kantonrechter

Wanneer uw werkgever u ontslag op staande voet geeft dan is snel handelen geboden. Schakel zo snel mogelijk juridische hulp in. Ook in andere gevallen waarbij de werkgever de arbeidsverhouding wil beëindigen is het raadzaam om juridisch advies in te winnen om er zeker van de zijn dan uw rechten in ieder geval voldoende zijn gewaarborgd. Wees er altijd bewust van dat er voor u geen enkele verplichting is om mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsrelatie door middel van een overeenkomst. U kunt dat weigeren.

Voor werkgevers

Is uw werknemer voor een concurrent gaan werken en heeft hij een concurrentiebeding? Twijfelt u over een beding in de arbeidsovereenkomst? Of wilt u bepaling uit de arbeidsovereenkomst van uw werknemer afdwingen?

In veel organisaties is arbeid het belangrijkste kapitaal. Een organisatie kan immers niet zonder medewerkers. Het kan gebeuren dat u als werkgever te maken krijgt met een arbeidsrechtelijk conflict waarbij de diverse belangen hoog op lopen.

Om de belangen van zowel de werkgever als de werknemer goed te dienen, is er arbeidsrecht. Hier worden de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een arbeidsverhouding geregeld. Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht.

Met de invoering van de nieuwe wet “Werk en Zekerheid” zijn de volgende wijzingen de belangrijkste:

 • geen proeftijdbeding in arbeidsovereenkomsten met een duur van ten hoogste 6 maanden
 • geen concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, behoudens bijzondere gevallen
 • ketenregeling verkort tot maximaal drie opeenvolgende contracten gedurende een periode van maximaal twee jaren
 • nieuwe keten begint pas na een onderbreking van zes maanden en een dag
 • ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV;
 • ontslag om redenen in de persoon gelegen via de kantonrechter
 • bedenktermijn van twee weken voor de werknemer na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst
 • transitievergoeding verschuldigd bij dienstverband van tenminste twee jaren
 • afbouw maximale duur WW van huidige 38 maanden naar 24 maanden in 2019

Met deze en andere vragen op het gebied van arbeidsrecht bent u welkom bij Japke Boelstra. Ze werkt daarbij nauw samen met Brenda van Lee van het advocatenkantoor Van Lee (+ link). Daarmee worden de provinciale grenzen over en weer gepasseerd.