Jeugdstrafrecht

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. De rechter kan het jeugdstrafrecht eventueel ook toepassen op volwassenen tot 23 jaar.

Verhoor bijstand

Een minderjarige die door de politie is aangehouden heeft het recht op bijstand van een advocaat of een vertrouwenspersoon tijdens het verhoor. Een vertrouwenspersoon kan ook de ouder betreffen. Overleg goed met de advocaat wat het beste is voor uw kind. Zeker bij ernstige verdenkingen is de bijstand van een advocaat beter.

Een advocaat kan meestal wel bewerkstelligen dat er iemand bij het verhoor aanwezig kan zijn, het is daarom altijd verstandig eerst een advocaat te raadplegen voordat u uw kind naar een politieverhoor laat gaan.

Taakstraf voor jongeren

Een taakstraf voor jongeren bestaat uit een werkstraf (onbetaalde arbeid), leerstraf (een leerproject) of een combinatie hiervan. De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt jongeren met een taakstraf.

Jeugddetentie

Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar. Voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar.

In detentie moeten de jongeren naar school en krijgen zij les in bijvoorbeeld het aanleren van sociale vaardigheden en beter omgaan met woede.

PIJ-maatregel

Sommige jongeren hebben intensieve behandeling en begeleiding nodig om herhaling van het misdrijf te voorkomen. Bijvoorbeeld omdat zij een gedragsstoornis hebben. Met een zogeheten PIJ-maatregel kan een jongere in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst.

Een PIJ-maatregel duurt minimaal 3 jaar. De PIJ-maatregel kan worden verlengd tot maximaal 7 jaar. Het laatste jaar van de PIJ-maatregel mag de jongere onder voorwaarden naar buiten (voorwaardelijke beëindiging). Ze krijgen dan begeleiding van de (jeugd)reclassering.

Nachtdetentie

Nachtdetentie is een vorm van voorlopige hechtenis. De jongeren gaan overdag naar school en zitten buiten schooltijd en ’s nachts in een justitiële jeugdinrichting. Op die manier kunnen ze hun opleiding blijven volgen of hun werk blijven doen.

Gedrag-beïnvloedende maatregel

Is opsluiting een te zware straf, maar een voorwaardelijke straf te licht? Dan kan de jongere een gedrag-beïnvloedende maatregel krijgen. Een GBM bestaat uit een of meer trainingen of behandelingen. De jongere moet dan bijvoorbeeld een agressietraining volgen. Of een training om te leren van drugs of alcohol af te blijven. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van de GBM.

Adolescentenstrafrecht voor jongeren van 16 tot 23 jaar

Sinds 1 april 2014 kunnen jongeren van 16 tot 23 jaar als minderjarige of als volwassene worden berecht. Dan geldt het adolescentenstrafrecht. Hierdoor kan de rechter meer rekening houden met de ontwikkeling van een jongere. Bij sommige jongeren slaat een harde aanpak aan. Anderen hebben meer baat bij begeleiding, ook al zijn ze misschien ouder.

 

Japke Boelstra kan in dit soort gevallen bijstand verlenen. Door haar jarenlange ervaring op het gebied van strafrecht en “no nonsens” houding, zal zij het onderste uit de “kan” proberen te halen.