Kosten

Bijstand op het politiebureau is gratis wanneer u bent aangehouden door de politie.
Dit heet piketbijstand. U kunt altijd vragen om een eigen piketadvocaat. Dat heet een voorkeurspiketadvocaat. Dan moet de politie contact op met de door u gekozen advocaat. U kunt mij opgeven als voorkeurspiketadvocaat bij de politie. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Als de rechtbank mij benoemd als advocaat omdat er een zorgmachtiging is aangevraagd of omdat er sprake is van een jeugdstrafzaak, is mijn rechtsbijstand ook gratis. Dit heet een ambtshalve toevoeging.

Dat mijn bijstand gratis is wil niet zeggen dat ik doe wat de politie of de rechter zegt, ik ben onafhankelijk en kom alleen voor uw belangen op! De Raad voor Rechtsbijstand betaalt mijn kosten voor u in deze situaties. En ook zij hebben niets te zeggen over de wijze van verdediging.

Volwassenen die door de rechter-commissaris in bewaring zijn genomen krijgen in beginsel ook een ambtshalve toevoeging (gratis advocaat) maar wanneer het inkomen of vermogen boven de grens is die de Raad voor Rechtsbijstand hanteert, kan de Raad voor de Rechtsbijstand de kosten van rechtsbijstand terugvorderen.
In de situatie van een dergelijk toevoeging ga ik met u in overleg over de kosten van rechtsbijstand en maken we daar duidelijke afspraken over.

In het geval dat u niet in aanmerking komt voor een ambtshalve toevoeging kan ik ook een (gewone) toevoeging voor u aanvragen. Hiervoor moet u dan wel een eigen bijdrage betalen afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Welke bijdrage dat is kunt u vinden op de site van RvR evenals de voorwaarden die bij een toevoeging komen kijken – zoals de mogelijkheid dat u als nog de rechtsbijstand moet terugbetalen aan de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u geen recht hebt op een (ambtshalve) toevoeging (of niet gebruik wilt maken van het recht op een toevoeging) maken we afspraken over de vergoeding van mijn kosten. Dat kan op basis van een uurtarief of een vaste prijsafspraak.

In alle gevallen dat mijn bijstand niet gratis is vraag ik vooraf een voorschot van de laagste eigen bijdrage voor een toevoeging. Dat is op dit moment € 152,–. Als het voorschot is betaald ga ik met uw zaak aan de slag. Dit voorschot wordt later verrekend met de eindnota.

U kunt altijd gratis telefonisch contact met mij opnemen om uw zaak kort voor te leggen en te bespreken. Ik kan u dan toelichten welke mogelijke kosten verbonden zijn aan mijn rechtsbijstand indien ik verder naar uw zaak zal gaan kijken.