PERSBERICHT – 18 april 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Op maandag 18 april jl. heeft de eerste Pro forma zitting in bovengenoemde zaak in de rechtbank in Groningen plaatsgevonden. Een Pro forma zitting is geen inhoudelijke behandeling van de zaak maar is enkel om de verlenging van de voorlopige hechtenis te behandelen. Hiertegen verzet cliënte, Desiree G., zich niet.

De verdediging heeft wel tijdens de zitting te kennen gegeven dat zij het betreurt dat het Openbaar Ministerie heeft gemeend de tenlastelegging nu al zeer specifiek te moeten formuleren.

In het voorlopig sectierapport van het NFI zijn er nog veel mitsen en maren. Het NFI geeft aan dat er nog nader toxicologisch onderzoek gedaan wordt evenals nader microscopisch onderzoek, letseldateringsonderzoek en radiologisch onderzoek. Er is derhalve nog geen definitieve conclusie over de doodsoorzaak bekend.

De verdediging zal zich verder beraden over nadere onderzoekswensen en kan vooralsnog geen inhoudelijke mededelingen doen over de zaak.