PERSBERICHT – 26 september 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Vandaag, 26 september 2016, heeft een regiezitting en een pro-forma zitting in bovengenoemde zaak in de rechtbank Groningen plaatsgevonden.

Bij de regiezitting zijn in overleg met de rechter-commissaris en de officier van justitie door de verdediging nadere onderzoeksvragen aan het NFI gesteld.

De pro-forma zitting is geen inhoudelijke zitting maar dient enkel om de voortgang van dan de voorlopige hechtenis te behandelen. De verdediging heeft aangegeven het op prijs te stellen als het onderzoek voortvarend wordt voortgezet.