PERSBERICHT – 29 juni 2017

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft vandaag cliënte in bovengenoemde zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en TBS wegens medeplegen van doodslag.

Met betrekking tot de inhoud van het vonnis wordt opgemerkt dat cliënte is vrijgesproken van moord – en eveneens vrij is gesproken van het levend begraven Van Wieren. De rechtbank is het tevens met de verdediging eens dat een tweetal verklaringen van cliënte uitgesloten dienen te worden van het bewijs. Anders dan de verdediging komt de rechtbank echter tot het oordeel dat cliënte nauw en bewust heeft samengewerkt met haar partner en Van Wieren ten gevolge van gezamenlijke handelingen is overleden. Cliënte geeft aan dat zij de uitspraak “als een klap in het gezicht” heeft ervaren.

Nu de verdediging primair vrijspraak heeft bepleit zal een hoger beroep overwogen worden. De verdediging heeft hiervoor 14 dagen de tijd. Hierover zullen nadere mededelingen volgen op deze site.