PERSBERICHT – 30 juni 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Vandaag, donderdag 30 juni, heeft een tweede pro forma zitting in bovengenoemde zaak in de rechtbank in Groningen plaatsgevonden. Een pro forma-zitting is geen inhoudelijke behandeling van de zaak maar dient enkel om de verlenging van de voorlopige hechtenis te behandelen en eventuele onderzoekswensen te bespreken.

De verdediging heeft de rechtbank om een contra-expertise (tegenonderzoek) verzocht met betrekking tot het rapport dat door het Pieter Baan Centrum (PBC) is opgesteld over cliënte. De rechtbank heeft dit verzoek aan de verdediging toegewezen.

Tevens is verzocht om de voorlopige hechtenis op te heffen en cliënte in vrijheid te stellen nu de verdediging van mening is dat er sprake is van een noodweersituatie en overmachtssituatie. De rechtbank heeft geoordeeld dat het op dit moment nog te weinig bekend is om hierover te kunnen oordelen en derhalve het verzoek afgewezen.

De verdediging is in de gelegenheid gesteld om onderzoekswensen in te dienen bij de rechter-commissaris voor wat betreft nader NFI-onderzoek. Hierover kunnen nog geen inhoudelijke mededelingen gedaan worden.