PERSBERICHT – 4 februari 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Cliënte heeft deelgenomen aan de reconstructie welke in bovengenoemde zaak gehouden is op 3 februari jl. Tevens zal zij voor observatie opgenomen worden in het Pieter Baan Centrum te Utrecht.

Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond zal de verdediging vooralsnog geen inhoudelijke mededelingen doen over deze zaak.