Rechtsgebieden

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik geregistreerd voor het rechtsgebied strafrecht – waaronder als sub rechtsgebied jeugdstrafrecht. Dit betekent dat ik verplicht ben om elk kalenderjaar volgens de normen van Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen voor het strafrecht.
Strafrecht gaat over allerlei strafbare zaken, zoals diefstal, mishandeling, openlijke geweldpleging, ontucht of levensdelicten (moord, doodslag).

Bij calamiteiten, specifiek in strafzaken, wordt het kantoor waargenomen door mevr. mr. B.M.J.C. van Lee.

Daarnaast voldoe ik aan de eisen die Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de advocaten die voor de Raad voor Rechtsbijstand mogen optreden in het psychiatrisch patiëntrecht. Dit rechtsgebied gaat over gedwongen opname en behandelingen in de psychiatrie – thuis of in een kliniek maar ook over gedwongen zorg in een woonvorm of verpleeghuis.