Strafrecht

Japke Boelstra heeft zich sinds jaren gespecialiseerd in het strafrecht. Zij is dan ook als geen ander bekend met de procedures die gepaard gaan met bijvoorbeeld:

U heeft een dagvaarding ontvangen

De officier van justitie kan u verwijten een strafbaar feit te hebben gepleegd. U kunt dan worden gedagvaard om u te verantwoorden tijdens een zitting bij de strafrechter. Voor en tijdens de zitting heeft u recht op rechtsbijstand. U kunt dan een beroep doen op Japke Boelstra.

Uw advocate bestudeert alle stukken en spreekt deze met u door. U wordt door haar volledig voorbereid op de terechtzitting. Tijdens de zitting behartigt zij uw belangen. Zo houdt zij onder meer een pleidooi waarin alle feiten en omstandigheden die in uw voordeel kunnen zijn worden benoemd. De rechter beoordeelt naar aanleiding van de zitting of u het strafbare feit heeft gepleegd en zo ja, of aan u een straf of maatregel moet worden opgelegd.

U bent aangehouden voor een strafbaar feit

U kunt worden aangehouden als u wordt verdacht van een strafbaar feit (betrapt op heterdaad of een tijd na het strafbare feit). De verdachte wordt in dat geval naar een plaats van verhoor gebracht, meestal het politiebureau. Als aangehouden verdachte heeft u het recht om een advocaat te spreken.

De politie moet u van dit recht op de hoogte stellen. De politie zal u zeggen dat u ook afstand kunt doen van dit recht.

Mocht u tevoren al vermoeden dat u zult worden aangehouden, dan kunt u vooraf al een afspraak maken met Japke Boelstra. Zij kan u dan op het aanstaande verhoor bij de politie voorbereiden.

Indien u nog geen advocaat heeft gesproken als u op het bureau wordt vast gehouden, raad ik u aan om daadwerkelijk gebruik te maken van uw recht om een advocaat te raadplegen. Dan kan zo nodig ook telefonisch. U kunt de politie dan vragen om contact met mij op te nemen.

U wordt door de politie uitgenodigd voor verhoor? Wat nu ?

Voorafgaand aan het verhoor heeft u het recht om een advocaat te raadplegen. Een gesprek tussen advocaat en verdachte vindt dan plaats op het politiebureau. Japke Boelstra raadt u echter aan om, indien u wordt uitgenodigd voor verhoor, al vóór het verhoor contact op te nemen om een afspraak te maken. Zij kan u dan voorbereiden op dit verhoor en neemt alle ins en outs met u door.

Uw rijbewijs is ingevorderd

Na een (forse) snelheidsovertreding of na het rijden onder invloed kan de politie uw rijbewijs invorderen. Binnen tien dagen na de invordering moet de officier van justitie een beslissing nemen of het rijbewijs ingehouden blijft of dat het rijbewijs voorlopig aan de verdachte wordt terug gegeven.

Het is raadzaam om tegen een beslissing van het openbaar ministerie uw rijbewijs langer in te houden, bezwaar te maken omdat u het rijbewijs bijvoorbeeld nodig heeft voor uw werk. Het loont om vroegtijdig actie te ondernemen en Japke Boelstra staat u hierin graag bij. Het advies is om snel na invordering van het rijbewijs door de politie, contact met haar hierover op te nemen.

Het strafbare feit wordt later voorgelegd aan een rechter.

Echter er kan tegelijkertijd voor hetzelfde feit ook een traject lopen bij het CBR (link naar CBR). Het CBR kan maatregelen aan u – de bestuurder – opleggen (zoals de Educatieve Maatregel Alcohol, een onderzoek naar de geschiktheid om voertuigen te besturen of deelname aan het Alcoholslotprogramma). De maatregelen zijn vaak duur en hebben grote gevolgen. Het CBR kan de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Japke Boelstra kan namens u tegen beslissingen van het CBR bezwaar maken. Zij zal u vooraf adviseren over de mogelijkheden en kansen.

Een strafbeschikking? Wat is dat?

Het opleggen van straf is niet enkel voorbehouden aan de onafhankelijke rechter, ook een officier van justitie kan straf uitdelen en wel in de vorm van een strafbeschikking. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld een taakstraf van maximaal 180 uren, een geldboete, schadevergoedingsmaatregel voor het slachtoffer of een rij-ontzegging. De officier van justitie kan de straffen niet voorwaardelijk opleggen. Als de officier van justitie een taakstraf of een rij-ontzegging wil opleggen, is dat alleen mogelijk als de verdachte vooraf wordt gehoord en bereid is de straf te aanvaarden. Bij dat verhoor heeft u recht op een advocaat.

Met een strafbeschikking doet de officier van justitie u een strafvoorstel en heeft u uiterlijk twee weken de tijd om in verzet te gaan. Na deze datum is de straf definitief en bent u automatisch schuldig. In de strafbeschikking wordt u een strafvoorstel gedaan door de officier van justitie zonder tussenkomst van de rechter, bij de strafbepaling is dan ook geen rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Verder beoordeelt de officier alléén op basis van de aanwezige informatie in uw dossier (meestal opgemaakt door de politie), of u schuldig bent aan het plegen van een strafbaar feit. Deze informatie is meestal onvolledig.

Japke Boelstra kan namens u verzet instellen bij de rechtbank en het dossier opvragen. Wanneer het verzet tijdig is ingesteld wordt de uitvoering van de straf (tijdelijk) stopgezet tot u een reactie van de officier heeft ontvangen. Dit kan tussen de 3-5 maanden duren. Tot die tijd hoeven geldboetes niet betaald te worden. Daarnaast kunt u uw dossier inzien en lezen welke bewijzen er tegen u zijn en of dit conform de waarheid is. Naar aanleiding van deze informatie kunt u altijd nog besluiten uw verzet in te trekken en de strafbeschikking te accepteren, dit kan tot aan de dag waarop uw strafzaak door de rechter wordt behandeld.