Kosten_OUD

Gratis

  • een eerste oriënterend gesprek voor het bespreken van uw zaak
  • bijstand op het politiebureau als u bent aangehouden
  • Bijstand van minderjarigen op het politiebureau
  • verhoorbijstand bij minderjarigen
  • indien u geen inkomen of vermogen heeft is het mogelijk om uw rechtsbijstand via de gemeente te laten vergoeden (bijzondere bijstand)

Toevoeging (pro deo)

Indien uw inkomen of vermogen niet toereikend is kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U krijgt dan een zogenaamde ‘toevoeging’ . U hoeft dan niet het uurtarief te betalen maar een kleine(re) eigen bijdrage. Of u hier voor in aanmerking komt kunt u zien op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt dan ook zien wat de eigen bijdrage is die u moet betalen. Als u recht heeft op een toevoeging is het griffierecht dat u moet betalen bij de rechtbank ook lager. (site rechtspraak nl, griffierechten)

Betalend

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand dan ligt het uurtarief tussen de € 150,– en € 250,– ex btw. Dit is afhankelijk van de omvang van uw zaak, het rechtsgebied en de spoedeisendheid en het al dan niet rekenen van kantoorkosten.

Tevens kunnen er vaste prijsafspraken gemaakt worden. U betaalt dan een vaste prijs voor een afgesproken aantal juridische diensten.

‘Die niet waagt, die niet wint’ tarief

Een proefproces is het leukste wat er is, zijn er andere juridische mogelijkheden? Kan er is nieuw recht gecreëerd worden? Dat je met veel doorzettingsvermogen iets kan bereiken heeft Japke laten zien met haar studieloopbaan van lbo naar universiteit, wie niet waagt wie niet wint. Daarom een bij Japke passend tarief: ‘het wie niet waagt, wie niet wint tarief’. In overleg bepaalt u wat het tarief zal zijn als de zaak gewonnen wordt. Als de zaak niet tot het afgesproken gewenste resultaat leidt, dan betaalt u slechts de helft van het afgesproken tarief.

Overige kosten en informatie

Als u procedeert bij de rechtbank bent u soms griffierecht verschuldigd en heeft u soms uittreksels nodig. De kosten die dit met zich meebrengt worden aan u doorberekend. Uittreksels en aktes zijn vaak tussen de € 10 en € 20,– Afhankelijk van het uurtarief en de zaak kunnen er kantoorkosten gerekend worden. Deze zijn 7%.

Japke brengt vooraf een voorschot in rekening voor de te maken kosten.

Geheel vrijblijvend overleg

Japke Boelstra wil graag geheel vrijblijvend met u overleggen over uw juridische zaak. Indien juridische bijstand gewenst is zal zij de kosten daarvan met u bespreken. U bent vrij om aan te geven of u al dan niet gebruik maakt van verdere juridische bijstand.