Werkwijze

Als advocaat komt Japke alleen voor uw belangen op en geldt tevens een strikte geheimhouding tegenover iedereen zolang u geen toestemming geeft tot het delen van informatie aan derden.
Ook als de kosten van uw rechtsbijstand worden betaald door een derde zal Japke uitsluitend informatie delen als u dat wilt en uitsluitend voor uw belangen opkomen.
Het gaat Japke alleen om u!

Indien u echter gebruik wilt maken van een zogenaamde toevoeging (pro deo) dan is Japke verplicht om bepaalde informatie te delen met de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt hier meer informatie over vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Dit geldt voor alle advocaten die toevoegingszaken/pro deo zaken doen.

Japke kan u voorafgaand aan een verhoor op het politiebureau al bijstand verlenen maar ook tijdens het verhoor kan Japke aanwezig zijn en bijstand verlenen. Indien er een zitting bij de Rechtbank, het Openbaar Ministerie of de kliniek is, kan Japke deze met u voorbereiden en u bijstaan tijdens de zitting. Eventueel kan Japke voor u hoger beroep of cassatie aantekenen en u ook in deze procedures bijstaan. Tevens kan ze voor u verzoek-, bezwaar- en klaagschriften indienen.

Tot slot geldt voor alle zaken dat Japke de regie in de zaak voert. Mocht er een dusdanig groot verschil van inzicht zijn tijdens de bijstand, dan acht Japke zich vrij om de verdediging neer te leggen en u in overleg te verwijzen naar een andere advocaat. Uiteraard staat het u ook vrij om elk moment een andere advocaat te kiezen, in dat geval zal Japke zo spoedig mogelijk het dossier overdragen.